Ajian Lembu Sekilan Serta Proses Menguasai Ilmu Ini

Posted on

Mengingat kembali kehebatan ilmu lembu sekilan yang pernah dibahas dalam beberapa pertemuan terdahulu menjadikan kita mengerti betapa legenda ilmu ini memang sangat dikenal masyarakat banyak. Pada zaman dahulu sangat banyak jawara yang memiliki kemampuan hebat dalam bidang bela diri, salah satunya adalah bacaan doa ajian lembu sekilan yang memang diakui sangat ampuh karena melibatkan ilmu kesaktian tingkat tinggi sehingga orang akan merasa sangat kuat apabila dapat memiliki ilmu lembu sekilan tersebut. Tidak ada yang menyangkal akan kehebatan dari ilmu ini, namun untuk memperoleh kehebatan dari amalan tersebut bukan perkara mudah karena ada banyak masalah serius yang datang kalau kita ingin mendapatkan hal menarik dari keadaan ini, misalnya seseorang ingin mendapatkan kebaikan dari ilmu ini maka harus menjalani serangkaian puasa mutih dan lainnya sebagai syarat sehingga banyak yang tidak kuat dengan cobaan untuk mencapai tingkatan tertentu dari ilmu tersebut.

Meskipun menginginkan ilmu hebat ini namun cara mendapatkan ajian lembu sekilan tanpa puasa akan selalu dicari sebagian orang, apalagi untuk yang masih awam akan keilmuan tertentu sehingga tertarik dengan adanya keinginan untuk mendapatkan kebaikan dari amalan ini karena orang akan mulai berpikir untuk mengkaji kembali sebuah ilmu sebelum melakukan langkah tepat untuk mencapai tingkatan yang dia inginkan.

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

  1. Memiliki ilmu lembu sekilan akan membuat seseorang disegani
  2. Proses mendapatkannya yang sulit membuat kita punya ambisi besar untuk menguasai ilmu ini
  3. Harus ada tahapan serius sebelum mencapai tingkatan yang di inginkan
  4. Mempunyai niat dan tekad untuk untuk dapat mencapai kesempurnaan dari latihan yang dilakukan

Kehebatan ajian lembu sekilan memang sangat tersohor sejak zaman nenek moyang kita. Betapa tidak, orang yang menguasai jurus lembu sekilan ini akan kebal terhadap serangan benda logam baik serangan fisik maupun spiritual.

Ajian lembu sekilan akan sangat hebat apabila si pemilik tersebut mengamalkan ilmunya dengan baik, dan tergantung juga dari tindak-tanduknya menjaga keampuhan ajian ini.

Banyak pendapat mengatakan mengenai ilmu ini dan tidak jarang menimbulkan perdebatan karena ada banyak versi sehingga orang kadang bingung mana amalan yang benar untuk mendapatkan sebuah ajian. Namun demikian tidak menutup kemungkinan seseorang menginginkan hal itu guna melestarikan budaya dan peninggalan zaman dahulu sehingga kita tidak perlu belajar dengan serius namun cukup menimba banyak pengetahuan sehingga dapat bermanfaat dalam waktu dekat bersama orang yang di inginkan, misalnya sosok seorang guru pembimbing.

Adapun beberapa langkah untuk menguasai ajian lembu sekilan perlu latihan khusus mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat pendekar. Untuk mengamalkan ajian lembu sekilan ada beberapa ritual khusus yang harus dijalani, antara lain puasa 3 hari berturut-turut.

Ada beberapa pantangan serta mantra lembu sekilan yang harus dibaca dalam mengamalkan ajian ini, selengkapnya tentang bagaimana cara memperoleh daya kesaktian ajian lembu sekilan akan kita bahas pada tulisan selanjutnya. Yang perlu diketahui bahwa semakin banyak orang yang berminat mendatangkan keinginannya maka semakin mengundang rasa penasaran sehingga semua orang akan berpendapat berbeda mengenai apa yang ia inginkan karena ada banyak versi mengenai ilmu ini. Perlu pemahaman yang mencukupi sehingga sebuah mantra sakti atau ajian akan berguna untuk kebaikan dan bukan sebaliknya akan berdampak buruk pada kehidupan kita dimasa mendatang. Maka dari itu akan lebih baik kalau dapat membedakan mana yang benar dan salah untuk mencapai tujuan akhir dari sebuah keinginan mendapatkan kebaikan dalam waktu singkat karena semua itu akan membawa kebaikan dalam diri kita dimasa depan apalagi berguna untuk menolong semua orang yang memerlukan bantuan.